U gaat elk jaar met uw huisdier naar de dierenarts voor een inenting. Uw hond wordt voordat hij wordt ingeënt uitgebreid onderzocht voordat de enting wordt gegeven. Dit noemen wij de jaarlijkse check-up. De jaarlijkse check-up is belangrijk voor u en uw huisdier. Tijdens dit onderzoek ontdekken we veel aandoeningen in een vroeg stadium, dus al voordat uw huisdier er ziek van wordt.

Er is al langere tijd een discussie gaande over de noodzaak van het jaarlijks vaccineren van honden. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de cocktailenting voor honden tegen ziektes als parvo, hondenziekte (distemper) en de besmettelijke leverziekte (adenovirose) niet jaarlijks nodig is. Zo wordt de cocktail daarom nog maar één keer in de 3 jaar gegeven. Er zijn onderzoeken uitgevoerd, waarbij gevonden werd dat de bescherming van de cocktail zelfs nog wel langer zou kunnen duren.

Voor de ziekte van Weil (leptospirose) moet er overigens wel jaarlijks geënt worden. Het belangrijkste verschijnsel is een nierontsteking en leverontsteking. Leptospiren worden via de urine uitgescheiden en komen zo weer in de omgeving terecht alwaar ze andere dieren kunnen besmetten ( muis, rat, hond, mens). Leptospirose is een gevaarlijke ziekte en kan, vooral wanneer te laat wordt ingegrepen, tot de dood leiden.

Maar wordt er niet te veel geënt?

Omdat de gezondheid en de bescherming van uw hond natuurlijk het belangrijkste is bieden wij vaccineren al een aantal jaren op maat. Maar vanaf nu kunnen we dit nog nauwkeuriger bepalen. Om te weten of uw hond nog voldoende beschermd is, is er een sneltest ontwikkeld die de antistoffen in het bloed kan bepalen, de ‘VacciCheck’.

VacciCheck titerbepaling

Voor deze test wordt er een beetje bloed afgenomen bij uw hond en met een half uurtje is de uitslag bekend. Het bloedonderzoek kan de antistoffen bepalen voor de parvo, hondenziekte en besmettelijke leverziekte. Zijn er voldoende antistoffen aanwezig, dan hoeft uw hond dat jaar geen cocktail enting te krijgen. Op deze manier wordt uw hond alleen ingeënt tegen die ziekten waartegen de bescherming onvoldoende is.

De betrouwbaarheid van de test is zeer goed.

Verder blijven we natuurlijk rekening houden met de leeftijd van uw hond, de leefomgeving, reisgewoontes en contacten met andere honden. Dus als u “over” vaccineren wilt voorkomen door elke 3 jaar blind te vaccineren tegen Parvovirus of Hondenziekte en Hepatitis dan is de VacciCheck een prima oplossing om te kijken of uw hond nog voldoende beschermd is.

Niet enten is geen oplossing. Helaas zien we nog regelmatig uitbraken van besmettelijke huisdierziekten zoals Parvovirus met veel leed of dodelijke afloop als gevolg. Leed dat met 1 prikje zo simpel had kunnen worden voorkomen. Zorg dat u geen spijt achteraf krijgt en geef uw huisdier de zorg en bescherming die deze nodig heeft.

Wat zijn de kosten?

De kosten per hond zijn €45,- incl. bloedafname. Als blijft dat uw hond een cocktailenting nodig heeft wordt dit kosteloos gegeven. De kosten van de jaarlijkse inenting tegen Ziekte van Weil en eventueel aanvullende entingen zijn hierbij niet inbegrepen.